Abban a kitüntetett szerencsében volt részem, hogy végighallgathattam Csákvári Eszter előadásait a Szakrális Orvostudomány tanfolyami keretei között. Eszter előadói rátermettségéről, a téma iránti elkötelezettségéről, a szakmai anyag alapos ismeretéről, az egészségügyben való jártasságáról és Dr. Hamer iránti mély tiszteletéről bárki meggyőződhetett, aki jelenlétével megtisztelte.

Lehengerlő tárgyi felkészültséggel négy napon át ontotta az életszerű példákat a könnyebb megértés érdekében, amit az anyag tömörsége és száraz szakmaisága alaposan indokolt. Mindezt napi nyolc órán át, végigállva, jegyzet nélkül, töretlen lendülettel és derűvel,  kérdésekre "röptiben" válaszolva, a vegyes felkészültségű hallgatóság figyelmét végig lekötve.

 

Izgalmasan és színesen közvetítette a Dr. Hamer kutatási anyagából készült tudományos összefüggéseket, mindezt kivetítő és egy rendkívül szemléletes táblázat segítette. Töretlen érdeklődéssel kísértük minden szavát négy napon át. Egy színvonalas, példákkal jól illusztrált, szakmailag korrekt tanfolyami anyagot kaptunk mindannyiunk megelégedésére. Az előadás anyagát igényesen szerkesztett könyv és egy praktikus, összecsukható, a szükséges információhoz gyors hozzáférést segítő táblázat egészítette ki.

Dr. Hamer jóváhagyása, szakmai kontrollja, folyamatos kapcsolattartása és bíztatása mellett végzik a rájuk bízott feladatot Csákvári Eszter és társai. Ez a naprakész együttműködés garantálja, hogy a mindenkori friss vizsgálati anyag és minden aktualitása bekerül a tanfolyam anyagába, tekintve, hogy ez egy folyamatos kutatás alatt álló és gazdagodó tudományos munka.

Ez az élő kapcsolat teszi lehetővé, hogy Dr. Hamer is részesüljön munkája honi gyümölcseiből, amire szakmai száműzöttsége okán különösen rászorul. Együttműködésük tehát szakmai, üzleti és emberi szempontból is kölcsönös, megbízható és korrekt.

Mindez a tanfolyamon hallottakból vált nyilvánvalóvá, mindenféle befolyás és egyéb erőfeszítés nélkül. Ezért elképedve értesültem, majd olvastam Barnai Roberto provokatív, gáncsoskodó és rosszindulatú rémhíreit. Végtelenül tiszteletlen és etikátlan Dr. Hamerrel szemben, aki nincs abban a helyzetben, hogy megvédje magát a rágalmakkal szemben személyesen, vagy jogi felelősségre vonást követelve. Ráadásul Barnai Roberto saját, hozzáférhető története szerint, laikus, aki az orvostudománnyal főleg betegként találkozott, és éppen ebbéli tapasztalatai terelték alternatívák így Dr. Hamer tanai felé. Aminek elég sokat köszönhet egészségét és karrierjét illetően, hiszen jelenleg is GNM címen terapeutákat képező tanfolyamait hirdeti, elsőként profitálva a módszer népszerűségéből (szakmai forrásától több szempontból függetlenedve).

Ennek ellenére tanfolyamai, ezoterikus projektjei és lejárató kampánya inkább üzletembert sejtetnek, mint felkészült, tág látókörű gyógyítót.

Tiszteletlen Csákvári Eszterrel szemben aki Dr. Hamer jóváhagyását élvezve tartja tanfolyamait, és mindazokkal szemben, akik azt végigülték saját szabad akaratukból, többek között orvosok, gyógyítók, de mindenképpen felnőtt emberek saját ítélőképességgel és tudással.

Már ahhoz is túlpörgetett fantázia kell, hogy elképzeljük, hogyan kombinálhatók, tisztán biológiai összefüggések

" szervezett rasszista befolyás" -sal. Teljesen életszerűtlen az ötlete, ugyanis a tanfolyami résztvevők összetétele az előadó számára általában ismeretlen, akkor találkoznak először, hogyan lehetne így botrány, hitelvesztés, kompromittálódás nélkül megúszni akár egyetlen alkalmat is? Ilyenekről viszont nem tud Barnai R.

Tehát ez olyan " rasszista befolyás" amit az aktuális hallgatóság nem észlel, senki más, csak aki nincs jelen az értesül a " szélsőséges, rasszista, fajgyűlölő" tartalmakról, a jelenlevőknek valahogy elkerüli a figyelmét, vagy mindannyian cinkosok lennének ? Felvet még néhány kérdést ez az aknamunka.

Dr. Hamer 1935-ben született, most 77 éves lehet, a második világháborút kisgyermekként élhette át. Ha olyan elvetemült, hogy nem óvodásként és nem tegnap lett " szélsőséges, rasszista etc. ", akkor az elég feltűnő és köztudott lehetett. De akkor Barnai, aki ezt tudni véli és hirdeti, vajon milyen erkölcsi alapon értékesíti Dr. Hamer szemléletét terjesztő tanait évek óta prosperálva belőle és jelenleg is hirdetve.

Miért nem határolódik el tőle, ha hisz saját vádjaiban?  Miért keveri bele magát és a gyanútlan jelentkezőket továbbra is ebbe a számára gyanús és aggályos ügybe, ha Dr. Hamert erkölcsileg és szakmailag kikezdhetőnek tartja. Miért csak akkor lett ez hirtelen ennyire zavaró, amikor megjelent a "konkurencia"? Miért kell ehhez a nyilvánosság befolyásolása? Ha elutasítja a nézeteit, ne terjessze, ennyi is elég lenne.

Ha pedig a cél szentesíti az eszközt amire utal Barnaiék egyik írása miszerint a tan zseniális, az ember elmarasztalható, miért ne lehetne ez Csákvári Eszterék indoka is egyben. Már ha eljátszunk ezzel a képtelen felvetéssel.

Dr. Hamer elég elszigetelt és kiszolgáltatott helyzetben van ahhoz, hogy büntetlenül megvádolható legyen bármivel, de ahhoz bizonyára így is joga van, hogy eldönthesse miért és kire bízza saját kutatási anyagának terjesztését, Barnai jóváhagyása nélkül is. Milyen alapon lehetne ezt elvitatni Tőle?

Csákvári Eszter és társai úgy látszik, rendelkeznek azokkal a kritériumokkal szakmai, üzleti, emberi és egyéb szempontból, ami Dr. Hamer számára garanciát jelent.

Mitől került Barnai R. olyan erkölcsi magaslatra hirtelen, hogy egy ilyen " zseniális " tudóst, aki rendkívül hátrányos körülményei ellenére is végzi munkáját, mindannyiunk érdekében, ilyen alaptalan vádakkal illessen nyilvánosan? Választásait, döntéseit, erkölcsi magatartását megkérdőjelezze, kompromittálva még a vele érintkezőket is, önmagát kivéve?

Hogyan került olyan szakmai magaslesre, hogy a Dr. Hamer által elfogadott könyvet és táblázatot lektorálgathassa felkérés nélkül laikusként?

Dr. Hamer tudományos megközelítése régóta megosztja a szakmát, ez minden újszerű szemlélet sajátja, ez nem Őt minősíti, elég egy pillantás a tudománytörténetre. Sok korát meghaladó tudós járt hasonlóképpen pedig "megszállottságuk" és " elmebajuk" gyümölcseit ma szégyentelen természetességgel használjuk.

Dr. Hameré is egy úttörő és elutasított megközelítés, éppen akadályoztatása miatt nehezített a tudományos bizonyítékok széleskörű igazolása.

Barnai R. saját - értékelhetőnek vélt - szakmai meglátásaival miért nem fordul személyesen  Dr. Hamerhez, megvédve a GNM -ként terjesztett saját változatát, vagy bírálva a szerinte érdemtelen rivális kollégákat nyilvános támadások helyett.

A vádaskodásokból végül is nem derül ki mire alapozódnak. Említ ugyan egy "névtelen publikációt" Csákvári Eszteréknek tulajdonítva. Abszurd! Attól névtelen, hogy nincs gazdája, emiatt bárki mögé képzelhető tetszés szerint, nem? Ez lenne a józan megítélés alapja? Folytathatnánk a költői kérdéseket vég nélkül.

Barnai fölött saját módszere mond ítéletet.

Egyetlen bizonyítási lehetősége marad a Barnai és kampánya által elbizonytalanodóknak. Tessék beülni Csákvári Eszter előadására és saját hiteles tapasztalatot szerezni.

Ez legalább etikus és felettébb tanulságos választási lehetőség mindazok számára, akikben Barnai R. kétségeket ébresztett Dr. Hamer a világ sok orvosa által bizonyított módszerével és Csákvári Eszterék elkötelezett munkájával szemben.

Bízzunk abban, hogy ennek a megosztásra, hitelrontásra irányuló mesterségesen gerjesztett kampánynak az lesz a hozadéka, hogy felkelti az érdeklődést Dr. Hamer, a Szakrális Orvostudomány és Csákvári Eszterék tevékenysége iránt azokban is, akik eddig még nem hallottak róla.

Végül is a negatív reklám is reklám!

Addig is Barnai Roberto figyelmébe ajánlom a mindenkori gyógyítók elhíresült hitvallását :  " Nil nocere " ( Nem ártani ! )

  

Boldogh Erzsébet

( pszichológus )

 

Share/Save/Bookmark