Köszönetnyilvánítás!

2012. február 10.

Kedves Csákvári Eszter!

Hazugságvilágunk egyetlen fájó pontja az igazság!

Egy dr.med.univ. vallomása:

Szerénytelenség nélkül jelenthetem ki, hogy az előadása óta érzem magam olyan orvosnak, aki valaha is képes lehet gyógyítani. Egy egyszerű köszönöm nem elégítené ki azt a hálámat, amit aziránt érzek, hogy előadásával szakmai kíváncsiságom ínyenc módon tálalva elégítette ki egy olyan témában, ami alapjaiban rengeti meg a konvencionális nyugati orvoslás dogmáit. A haladás elévülhetetlen érdeme az általam is művelt orvostudománynak. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy csak az irány rossz.

 

Előzményként emelem ki, hogy nem véletlen, hogy eddig tartogattam 2010. júniusi első találkozásom óta az Ön által interpretált, akkor még Új Germán Medicinához fűződő elfogultságnak imponáló véleményemet. Tekintettel arra, hogy a természetgyógyászat számtalan „csodájával” találkozom napi praxisom során és az általam alapított ÉletMag Gyógyszövetség változatos gyógyítói összetétele kapcsán, fenntartással kezelem mindazt, ami a tapasztalat és a statisztika mindent felülíró szűrőjén nem megy át.

Törvényi háttér nélkül kórházi viszonyok közt nem állt módomban a GNM-et alkalmazni, de a magán orvosi praxisban meglepő tapasztalatokra tettem szert. Száraz, elsajátíthatatlan tényhalmaz helyett, az Ön előadásain a mérnökien precíz és konzekvensen tematikus példák fülemben csengő rigmusait alkalmazva a hasonló esetek feltárásakor, lenyűgöző élmény volt számomra, a szignifikánsan beigazolódni látszó összefüggések megélése. Valami megváltozott bennem és a pacientúrámban annak hatására, hogy az elmúlt közel két évben rendre alkalmazott GNM, csalódások nélküli élménnyé varázsolta a gyógyítást, amire felesküdtem és amiért, éveken át vizsgáról vizsgára harcoltam. Köszönöm!

Köszönöm a szemléletet. „Nem halat kell adni a népnek, hanem meg kell Őket tanítani halászni!” Amíg a „nyugati medicina” el van foglalva a horog tökéletesítésével, addig a nép hálót sző és kifogja a halat a vízből. A mondvacsinált tekintélyek gőgje tükröződik vissza az Önt érő kritikákban. Ahogy Jézust a keresztre juttatták, ma a tehetséget és rátermettséget holmi papírokkal mérve hamis színben tüntetik fel. Kedves Eszter, számomra nem vonható kétségbe szakmai felkészültsége és a Szakrális Orvostudomány oltárára helyezett minden elismerést övező elhívatottsága. Alázattal meghajolok a tudása előtt és elismerő tisztelettel hallgatom a jövőben is az előadásait.

Munkájához kitartást és a szeretet erőterében végzett sikeres érvényesülést kívánok Önnek!

Üdvözlettel: dr. Vincze Gábor

szülész-nőgyógyász szakorvos, ÉletMag Gyógyszövetség elnöke

 

Share/Save/Bookmark