Impresszum

  Felhasználási, vásárlási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat

   

  Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A vállalkozás működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségen (lásd Szolgáltató adatai és „kapcsolat” menüpont) rendelkezésére állunk.

   

  Jelen Felhasználási Feltételek hatálya Szolgáltató: Csákvári Eszter weblapján www.csakvarieszter.com és valamennyi aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Felhasználási Feltét folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.csakvarieszter.com és letölthető az alábbi linkről: www.csakvarieszter.com

   

  Szolgáltató adatai

  A szolgáltató neve: Csákvári Eszter
  A szolgáltató székhelye: Tatabánya, Dr. Vitális I. u. 42. 3/1
  A szolgáltató elérhetősége: 70/944-4630
  Adatvédelmi nyilvántartási számai: NAIH-113438/2017.
  A szerződés nyelve: magyar

   

  Alapvető rendelkezések

  • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  • A jelen Szabályzat 2017.02.14. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

   

  További információk és feltételek

  Ennek a vállalkozásnak a székhelye Magyarországon van, így az itteni (lásd Európai Unió) jogszabályok a mérvadóak a világ bármely pontjáról lép velem kapcsolatba és alkalmazza bármely szolgáltatásomat. Ezen kívül bármilyen felmerülő probléma esetén csakis a Tatabánya Városi Bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét fogadjuk el függetlenül az ügy nagyságától. Az összes weboldalunkon található valamennyi általunk leírt, vagy kimondott stb. információimra érvényesek az alábbi feltételeink. Aki ezeket meglátogatja, az ráutaló magatartásával automatikusan elfogadja összes feltételünket, melyeket időről időre megváltozhatnak. Bármelyik internetes oldalam alján lévő link segítségével elérhetőek feltételeink.

  A leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. Az oldalaimon megjelenő népszerűen használt fogalmakat (például website, weboldal, link, honlap, e-mail stb.) külön nem magyarázzuk el, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekintünk, és természetesnek tartjuk, hogy az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét ismeri az olvasó, hiszen az internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó pl. germán gyógytudomány, germán új medicina, és azok használatát stb.  

  Az oldalunkon található valamennyi információk, módszerek, szolgáltatások, nem helyettesíthetik szakember véleményét, így kérjük minden esetben forduljon szakorvoshoz! És a kockázatok és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Feltételeink a hozzánk tartozó összes weboldalamra érvényesek. Az oldalainkon lévő összes hirdetésért, amik nem a mi szolgáltatásainkkal kapcsolatosak, nem vállalunk felelősséget.Aki elhagyja honlapom oldalait és más internetes honlapra kerül, akkor ott más feltételek a mérvadóak. Remélem, hogy sok hasznos információt található oldalainkon, de olvasóinknak mindig szem előtt kell tartania, hogy ezek nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsokat. Így csak saját felelősségére látogathatja oldalainkat és gyakorolhatják módszereinket, melyek csupán saját életszemléletünket, véleményünket, tapasztalatainkat közvetítik.

  Saját vagy más egészségével kapcsolatos kérdésekben mindenkinek saját orvosával kell konzultálnia, sürgős esetekben azonnal fel kell venni a kapcsolatot a sürgősségi betegellátás körzetileg illetékes szerveivel. Továbbá információim felnőtteknek szólnak. Az oldalainkon található információért semmiféle garanciát nem vállalunk. Az olvasó felelőssége az is, hogy megfelelően értelmezze az infókat, pl. különféle kérdőívek kitöltése és azok eredményei stb. Mindig vegye igénybe orvos segítségét. Honlapunkon származhatnak információk bárkitől.  Ezekért az adatokért, mint ahogy bármilyen más - akár tőlünk, akár mástól származó - internetes oldalainkon megjelenő információnak a felhasználásából eredő esetleges károkért vagy hátrányokért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

  Pszichés probléma esetén, illetve gyógyítás kapcsán kérjük keresse fel a szakrendelést! Bármennyire kidolgozott módszerekről írunk, ezek az eszközök, nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Különféle tesztek sem adhatnak pontos útravalót. Ezek az eszközök nem  jelentenek megoldást egészségügyi problémák (pszichés és vagy fizikai) megoldásában; ilyen esetekben nem helyettesíthetik orvos szakember tapasztalatait és tudását, ezért feltétlenül ajánljuk, hogy panaszokkal és az egészséget érintő kérdésekkel, diagnosztikus és terápiás problémáikkal forduljunk a megfelelően képzett szakemberekhez. Az oldalaimon található információk felhasználásának eredményeiért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

   

  Cikkek másolása, elhelyezése: A weboldalaink linkjeit bárki elhelyezheti weboldalán korlátlanul, tovább küldheti ismerőseinek. Kérjük azonban a forráshoz minimálisan ezt feltüntetni: "Dr. Hamer, www.csakvarieszter.com … stb.". Egyéb esetben kérjük keressen fel minket, hogy engedélyt adhassunk az esetleges információk megosztása tekintetében.

  Az oldalainkon található adatok elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. Nem vállunk felelősséget azokért az esetekért sem, amikor valaki olyan helyről éri el oldalaimat, és úgy használja fel a nálam talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják. Abban az esetben, ha valaki meglátogatja oldalaimat, úgy tekintjük, hogy a leírtakat tudomásul vette. E tekintetben nincs semmilyen különbség regisztrált és nem regisztrált felhasználók között. Fenntartjuk magamnak azt a jogot, hogy a leírtakat szabadon megváltoztathassuk. Nem vállalunk felelősséget az oldalon megjelent információkkal, illetve bármilyen az oldalaimon látogatásából eredő egyéb káresetre vonatkozóan.

   

  Feliratkozással, regisztrációval automatikusan a következő feltételek kerülnek jóváhagyásra

  A feliratkozó feliratkozásával jóvá hagyja, hogy csak a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, mely fölött csakis neki van hatásköre, így pl. nem más helyett regisztrál, vagy nem mással közösen használt e-mail címet, telefonszámot adott meg vagy olyan postacímet, amihez nincs hozzáférése. Így minden esetben megkap minden levelet, egyéb üzenetet, amit neki címezve elküldünk bármelyik elérhetőségen. Feliratkozási adatokat bizalmasan kezeljük és bármikor leiratkozhat a feliratkozó a listáról (bármelyik levél alján lévő linkkel, vagy postai úton). A feliratkozó feliratkozásával jóváhagyja, hogy hír és reklám leveleket küldjek neki.

   

  Szellemi termékek védelme

  Az összes web termék, illetve bármely előadáson, konzultáció alkalmával elhangzott megoldások és a weboldalak  teljes tartalmának sokszorosítása, másolása, közzététele, terjesztése vagy bármilyen jellegű tárolása Csákvári Eszter előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

   

  Adatvédelmi nyilatkozat

  Az adatkezelés nyilvántartási számai: NAIH-113438/2017.

   

  Az adatszerzés biztonságos folyamata

  1. Az adatgyűjtés személyesen, vagy online feliratkozáson keresztül valósul meg. A feliratkozásnál egyértelműen fel van tüntetve, hogy az adatokat bizalmasan lesznek kezelve és mindenki csak saját valós adatait adhatja (más helyett nem regisztrálhat) és, hogy feliratkozással jóváhagyja, hogy hír és reklámleveleket is kaphat, továbbá bármelyik levél alján lévő link segítségével le tud iratkozni a listáról vagy postai úton. Ezen kívül egyértelműen megemlítésre kerül, hogy minden orvosi jellegű probléma kapcsán keressük fel a szakrendelést, valamint mindenki saját felelősségére tudja alkalmazni a módszereket, melyeket megtalál a honlapon. Ezen közlemény minden honlap alján is megtalálható.

  2. A megadott adatokat, feliratkozónak lehetősége van átnézni és hiba esetén kijavítani őket újabb regisztrációval. Ebben a levélben szintén megtalálható az adatvédelmi nyilatkozat és felhasználási feltételek linkje.

  Regisztráció után így bárki megismerheti a feltételeket, és szabadon eldöntheti ez után, hogy jóváhagyja-e azokat vagy sem, lásd leiratkozás segítségével.

   

  A felhasználók adatai

  Csákvári Eszter elkötelezett a felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Csákvári Eszter a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  Csákvári Eszter az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
  • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

   .....

   .Alapelvek az adatkezelés során

  Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Csákvári Eszter honlapjain mindenki önszántából tud regisztrálni, aki természetes, cselekvőképes 18. életévét betöltött személy és elismeri, hogy csakis saját adatait adja meg, tehát nem regisztrál más nevében. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

  A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

  a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
  c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

  Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

   

  A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

  Csákvári Eszter tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. A felhasználó felelőssége, hogy csak olyan adatai kezeléséhez adjon hozzájárulást, amelyek tekintetében az adataival történő esetleges visszaélés kockázatait mérlegelte. Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (pl. Google). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

  Elérhetőségük: www.google.com/analytics 

  Szintén külső szolgáltató végzi a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekről a hirdetési szolgáltató (Google AdSense) tud felvilágosítást adni a www.google.com/adsense címen található elérhetőségein. A Google AdSense érdeklődésen alapuló hirdetéseinek testre szabását és lemondását a következő címen kezdeményezheti: www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&hl=hu

  A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

   

  A honlapokon történő regisztráció

  Az adatkezelés célja: a felhasználók kiszolgálása, cikkek elküldése, tájékoztatása hírlevél és alkalmi üdvözlet küldése.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

  A kezelt adatok köre: a feliratkozók, akik hírlevél regisztráció alkalmával vezeték- és keresztnév, e-mail cím megadására vannak kötelezve. Webtermékek esetében (cd és vagy könyv) vezetéknév, keresztnév, e-mail, mobilszán, postacím, számlázási cím megadása kötelező. Csoportos foglalkozás, elődások esetén pedig vezetéknév, keresztnév, e-mail, mobilszán, postacím megadása kötelező. Ajánlás esetén vezeték és keresztnév, fénykép, város és foglalkozás adatainak nyilvános megjelenítése az ajánlással együtt.

  Az adatok törlésének határideje: Miután a feliratkozás, az adatok ellenőrzése után megerősítésre került, a hozzájárulás visszavonásáig, tehát amíg az illető bármelyik levél alján megtalálható link segítségével le nem iratkozik a levélsorozatról vagy amíg a szolgáltatás érvényben van. Csoportos összejövetelnél az emlékeztető e-mailről történő leiratkozásáig, mely segítségével lehet jelentkezni az adott programra, vagy amíg a szolgáltatás érvényben van. Ezekről szintén bármelyik levél alján lévő leiratkozó link segítségével vagy postai úton le lehet iratkozni. Egyéb szolgáltatásnál visszavonásig maradnak megőrzés alatt a személyes adatok az ajánlással egyetemben (lásd e-mailen történő értesítés).

  A személyes adatokat ugyanazzal az e-mail címmel újbóli feliratkozással lehet módosítani. Ha pedig más e-mail címmel szeretne regisztrálni a felhasználó, akkor előbb a régi adatokat érdemes törölnie a leiratkozó link segítségével (mely minden levél alján megtalálható) vagy postai úton, hogy ne kapjon duplikálva leveleket más-más ügyfél által megadott e-mailcímekre. Akik pedig nem a hírlevélre iratkoztak fel: hanem egyéb szolgáltatásokra és megváltozik az adatuk, azoknak ezt jelezniük kell új feliratkozással, ha még a szolgáltatás nyújtása folyamatban van. Továbbá bármilyen szolgáltatásra iratkozik fel valaki, automatikusan a hírleveleket is meg fogja kapni, ahogy ezt feliratkozásnál le van írva a honlapon és arról önszántából tud leiratkozni bármelyik levél alján lévő link segítségével vagy postai úton.

   

  Tartalom és információmegosztás

  A felhasználó által megadott tartalomért a felhasználó felel.

   

  A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

  Csákvári Eszter számítástechnikai programja által gyűjtött adatok, adatmegőrzési helyén, azaz a székhelyén megtalálhatóak.

   

  Jogorvoslat

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

  a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

  Továbbá a 15.§ (1) bekezdés szerint az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

  az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,

  továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

   

  Adatok módosítása, törlése, zárolása

  A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

  A Felhasználó - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. email útján).

  A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti Csákvári Eszter. A Felhasználó személyes adatait a inaktivitás esetén szintén törli Csákvári Eszter.

  A Felhasználó személyes adatait akkor is törli Csákvári Eszter, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

  A Szolgáltatás megszűnésével - a jogszabályokban előírt (pl. számlázási) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - Csákvári Eszter törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.

  Törlés helyett Csákvári Eszter zárolja az adatokat akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli Csákvári Eszter, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

  A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján. A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben - a jogszabályok adta kertek között - a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.

  A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődhetnek. A Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmaradhat a cookie manuális törléséig, illetve a időtartamának lejártáig, mely beállítással módosítható. A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://j-avascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).

   

  Tájékoztatás

  A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Csákvári Eszter által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az itt megjelölt elérhetőségeken.

  Csákvári Eszter a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Csákvári Eszter a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

  Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Csákvári Eszter -t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Csákvári Eszter a megkereső szerv részére - amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

   

  Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

  A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Csákvári Eszter -re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

  Ha Csákvári Eszter a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

   

  Igény bejelentése

  Csákvári Eszter az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére egyféle módon lehetőséget adhat: email útján.

  Amennyiben Csákvári Eszter az igény benyújtására email útján lehetőséget ad, a korábban a Csákvári Eszter részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt KA a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha - Csákvári Eszter vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

  Amennyiben Csákvári Eszter adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

  A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

  Csákvári Eszter akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) a jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.

  Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36-1-3911400, www.naih.hu

   

  Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
  Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
  Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
  Telefon: 06-1-475-7186, 475-7100
  Telefax: 06-1-269-3541
  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Név: Budapesti Békéltető Testület
  1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Fax: 06 (1) 488 21 86
  Telefon: 06 (1) 488 20 33

   

  Tárhelyszolgáltató:

  Jelen-Lét-Elem Kft. - Web& Hosting
  Székhelye: 8060 Mór, Mátyás király u. 55.
  Weboldala: www.webandhosting.eu
  E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Telefonszáma: +36-70-322-8618